Iota Centre
Iota Centre

Курсове по разговорен френски език

Курсове по разговорен френски език нива А1-В2 и подготовка DELF А1-В2

За кого са подходящи частните уроци-разговори по френски език?

Частните уроци-разговори по френски език са подходящи за всички, които вече имат граматическа основа по френски език (минимално ниво А1) и базово слухово усещане за езика. Частните уроци-разговори по френски език нямат възрастови ограничения.

Какво включват частните уроци по разговорен френски език?

Всеки частен урок-разговор по френски език гарантира 35 минути самостоятелно учебно време онлайн с преподавател с дългогодишна практика в обучението по френски език, който е същевременно квалифициран специалист педагог и психолог.

Разговорите се развиват строго индивидуално и се съобразяват с възможностите на ученика.

При учениците от прогимназиален етап (5. – 7. клас) темите следват предимно интересите на ученика. Процесът се води в посока оформяне на кратки изречения с ясна конструкция. Разговорите се развиват към описания на хипотетични ситуации и разиграване на сценки по темата.

Цели се поощрение и положителна атмосфера, като фокусът на внимание е отбелязването на всяко малко постижение. Опитът сочи, че напредъкът в тази възрастова група е забележително бърз, а получените умения – удивително трайни.

За учениците от гимназиален етап (8. – 12. клас) частните уроци-разговори имат за цел да успокоят изострената самокритичност на учениците. Практически ученикът води разговора, често хаотично, но за него е важно да се изрази.

В този момент корекциите, поднесени под формата на алтернативен изказ, са много добре приети. Подходящи теми са и всички онези от текущите учебни пособия по френски език, които ученикът използва в училище.

Прочитането на две-три изречения често е достатъчно, за да се отключи желанието на ученика да изрази мнението си по даден въпрос.

Специално за учениците от езиковите гимназии с пръв език френски и особено за онези, които търсят да се явят успешно на изпитите за ниво DELF, уроците-разговори по френски език обучават учениците на конкретните методи и похвати, необходими за самите изпити.

Модулите слушане с разбиране, лично представяне, разиграване на ситуация-диалог с изпитващия, изказване на лично мнение по зададена тема и т.н. – всичко това се работи активно по време на урока-разговор.

Много често уроците преминават и в психологически, като се обръща внимание на подхода, стойката, погледа, начина на говорене, обръщенията към изпитващия и т.н. Нашият преподавател има уникален подход с тази чувствителна възрастова група и успеваемостта му за успешно преминаване на тестовете DELF е изключително висока.

За възрастните частните уроци-разговори целят основно отпускане и набиране на самочувствие в изказа. Вниманието се фокусира върху опростяване на конструкциите и заобикаляне на незнанието, изхождайки от по-голямата свобода на възрастния да борави със синоними и да променя с лекота изказа в движение.

Подготовката може да включва и конкретния набор от компетентности за справяне с модулите слушане с разбиране и устно изразяване до ниво DELF В2 – сертификат, необходим за получаване на разрешително за работа във Франция, което е подчинено на придобиване на членство в профсъюз.

Все по-често в Образователен център „Йота“ посрещаме и млади хора, които имат желание за професионална реализация в call center с френски език, но нямат никакво самочувствие по отношение на техните знания и умения.

Вниманието към този тип работа е разбираемо, тъй като често не се изисква предходен професионален опит, а заплащането е привлекателно. Специално за тази цел частните уроци-разговори са идеален начин за преобразуване на теоретичните знания в практически, защото фокусът на внимание е вербалното изразяване и култивирането на умения за активно слушане.

Желаещите могат да разширят уроците-разговори и в по-комплексно познавателни, като закупят в допълнение друг от курсовете по френски език, предлагани от нас.

Какво цели нашият уникален подход в провеждането на уроци по разговорен френски

Частните уроци-разговори по френски език в Образователен център „Йота“ са отличен начин всеки един, изучаващ вече езика, да приложи наученото на практика. Без значение на каква възраст е, всеки ученик има строга индивидуалност, интереси и цели.

Нашият преподавател култивира съзнателно ролята на позитивен и активно слушащ събеседник; той умее правилно да подкрепи усилията на ученика и да ги насочи с посока бързо и качествено развитие.

Кога започват уроците?

След закупуване на пакет уроци, ученикът бива поканен за въвеждащо събеседване с учителя онлайн. Този предварителен разговор има за цел както лично опознаване, така и уточняване на целите на уроците, тяхното разположение във времето и честотата им.

Уроците могат да се провеждат през деня, вечерно или през уикенда. Опознавателният разговор не е част от пакета уроци.

Как може да се закупи курс по разговорен френски език и на каква цена?

Частните уроци-разговори по френски език се предлагат от Образователен център „Йота“ в пакети. Заплащането на всеки пакет е предварително спрямо тяхната реализация. Пакетът е валиден за една календарна година от датата на първия урок.

Пакет 15 частни урока-разговори по френски език (всеки по 35 минути) – 225 лв.

Пакет 30 частни урока-разговори по френски език (всеки по 35 минути) – 400 лв.

Частният урок-разговор към Образователен център „Йота“ може да бъде както самостоятелно преживяване, така и подкрепящо допълнение към основните онлайн уроци по френски език, които предлагаме.

Еднакво привлекателни са и за възможностите за участие в малките групи по френски език, които се организират в Образователен център „Йота“ целогодишно.

Кога и как ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат онлайн. Видеовръзката е препоръчителна, но не задължителна. Всички ученици могат да имат видео изображение на преподавателя.

Дните и часовете на провеждане на уроците-разговори ще бъдат съобразени с нуждите и възможностите на учениците. Препоръчително е да се установи твърд график от минимум 2 урока седмично.

Преподаватели

Учителят, водещ частните уроци по френски език в Образователен център „Йота“, е с дългогодишен опит в преподаването на френски език в прогимназиален и гимназиален етап на обучение, както и в работата с възрастни.

Има опит в разработването на материали, подпомагащи по-бързото и лесно усвояване на знанията. В допълнение към езиковото си образование,той има и степен по психология. Точно тази комбинация е в основата на успеха на предлагания модел на обучение.

Документи и начин за плащане

НЕОБХОДМИ ДОКУМЕНТИ

За записване в курса е необходимо да попълните и подпише следните документи:

  • Заявление за записване
  • Договор
  • Декларация за съгласие/несъгласие, че ученикът може да бъде заснеман по време на учебните дейности
  • Декларация за обработване на лични данни

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

  • Банка:“Първа инвестиционна банка” АД
  • IBAN: BG41FINV91501017669359
  • BIC/ SWIFT COD: FINVBGSF
  • Tитуляр: „Йота 9” ЕООД, ЕИК 207229637
  • МОЛ: Ирина Стоилова Вангелова
  • ОснованиеИмето на участника и курс на обучение
scroll-top