Iota Centre
Iota Centre

Интензивен летен курс по БЕЛ след 6. клас

Интензивен летен курс по БЕЛ след 6. клас

Защо е необходим интензивен курс по роден език?

Интензивният летен курс по български език и литература за завършили шестокласници е чудесна възможност за затвърждаване и ситематизиране на знанията от учебната година. Сред непринудено общуване в уютната атмосфера на образователен център „Йота“ ученето по БЕЛ е едновременно приятно и полезно. В повечето случаи дори и отличните резултатите в края на учебната година не предполагат отлична подредба на знанията – такава, каквато е необходима за надгражадане и усвояване на умения за използване на езика и покриване с отличен резултат държавните образователни стандарти за шести клас.

Именно систематизирането на знанията по български език е в основата на курса. Осмислянето на езика като система и внимателното попълване на малки, но съществени детайли в познанията по роден език са във фокуса на преподавателя.

След края на курса учениците ще имат една добра основа за началото на следващата учебна година, която приключва с полагането на изпит за национално външно оценяване, служещ за кандидатстване в езикови и математически гимназии, професионални гимназии и др.

Информация
 • Цена 350 лв.
 • Ученици 8
 • Дни Пон-Пет

Защо са необходими допълнителни уроци по български език и литература?

Учениците, завършили 6. клас

 • Да преговорят основни понятия в езикознанието
 • Да систематизират знанията си за частите на речта
 • Да правят безгрешно морфологичен анализ
 • Да затвърдят знанията си по синтаксис (строеж на изрчението)
 • Да надградят знанията си по български език
 • Да развиват своята четивна и функционална грамотност
 • Да създават собствени текстове и преразкази
ученици 6 клас

Групи

Групите са малки (до 8 ученици), за да може да се обърне индивидуално внимание на всеки ученик и неговите слаби места.

Организирането на работата в малки групи/екипи е важен елемент от всеки учебен час, защото се развиват основни компетенцииспособност за организация и планиране на дейностите, комуникативните умения, способността за решаване на проблеми и способност за приемане на решения, предложени от друг член на екипа. Допълнителните компетенции, които се развиват при системната работа в екип, са междуличностните: способност за критика и самокритика, способност за взаимопдействие с други хора, споделяне на ценности и оказване на помощ и подкрепа. Всички тези компетенции са необходими за пълноценното включване на всеки човек в социалния живот и успешната му реализация.

Ето защо работата  в малки групи е по-плодотворна от индивидуалните частни уроци по български език, които предполагат фокус върху един ученик и развиване на неговите знания и умения.

Организация и формат на курса

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Курсът ще се провежда в следните интервали:

 • 12.08 – 23.08. 2024 г.
 • 02.09 – 13.09.2024 г.

Всяко занятие е 2 астрономически часа (3 учебни часа по 40 мин.)

Общо за курса: 30 учебни часа

Място на провеждане

Курсът се провежда в образователен център „ЙОТА“, който се намира в Студентски град, срещу арката на Националната спортна академия „Васил Левски“, в близост до кв. Малинова долина, ж.к. „Младост 1“,  „Младост 2“, ж.к. Дианабад и кв. „Витоша“. В тихо междублоково пространство и на пешеходно разстояние от обръщалото на автобуси № 94, 102, 280 и 294.

Преподаватели

Преподавателят, водещ курса, е с дългогодишен опит като учител по български език и литература, участвала е в изграждането и провеждането на структурирани курсове в школи за подготовка за кандидатстване след 7. клас. и след 12. клас (подготовка за матура по БЕЛ); има опит също така с реализирането на интензивни курсове по езикова грамотност за възрастни и частни уроци по български език за ученици от 5. до 10. клас с цел преодоляване на затруднения в обучението.

Цени на курса

Цената на интензивния летен курса по български език и литература: 350 лв. за курс от 30 уч. ч. (11,66 лв. на учебен час)

 • В цената на курса влизат всички допълнителни материали (презентации, таблици, схеми, кратки видео уроци, тестови задачи и текстове), които са неотделима част от обучението за постигане на високи резултати.
 • Частните уроци с установено време за провеждане се заплащат в началото на всеки месец. При отмяна на частния урок (от страна на ученика) той не се заплаща, ако се случва за първи път, а за всеки следващ отменен учебен час ученикът дължи пълната сума за провеждането му. При отмяна от страна на учител урокът ще се проведе в удобно за ученика време в рамките на същия месец.

Документи и начини за плащане

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За записване в курса е необходимо да попълните и подпише следните документи:

 • Заявление за записване
 • Договор
 • Декларация за съгласие/несъгласие, че ученикът може да бъде заснеман по време на учебните дейности
 • Декларация за обработване на лични данни

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

 • Банка: Първа инвестиционна банка” АД

 • IBAN: BG41FINV91501017669359

 • BIC/ SWIFT COD: FINVBGSF

 • TитулярЙота 9” ЕООД, ЕИК 207229637

 • МОЛ: Ирина Стоилова Вангелова

 • ОснованиеИмето на детето и курс на обучение

scroll-top