Iota Centre
Iota Centre

Подготовка за НВО 7. клас математика

 • Начало
 • Подготовка за НВО 7. клас математика

Целогодишни уроци по математика за 7. клас за учебната 2024/2025 година

Защо са необходими допълнителни уроци по математика?

 • В 7. клас учениците започват да навлизат в света на “голямата“ математика, която изисква по-задълбочени аналитични знания, осмисляне и качествено осъзнаване при прилагането на учебния материала и решаването на задачи.
 • След 7. клас всеки ученик полага изпит, т.нар. Национално външно оценяване по математика (НВО). Целта на изпита е да се определи индивидуалния напредък на всеки ученик, а резултатите се използват за кандидатстване в математически, езикови и професионални гимназии, защото са балообразуващ елемент при приема.
 • Курсът по математика след 7. клас предоставя солидна база, която ако бъде овладяна с разбиране, ще бъде гаранция за успех при решаването на задачи и в гимназиалния етап на обучението.

Цели

Уроците по математика за 7. клас имат за цел:

 • да затвърдят учебния материал по математика, изучаван в училище в пети и в шести клас;
 • да дадат допълнителни необходими знания и умения на учениците за националното външно оценяване(НВО) след 7 клас;
 • да добавят увереност в успеха на предстоящия изпит;
 • дълготрайно да формират аналитично и критично мислене.

 

Темите, които се разглеждат са в 7. Клас, са:

 • Числа и алгебра:
 • рационални числа и аритметични действия с тях;
 • цели изрази, формули за съкратено умножение;
 • разлагане на многочлени на множители;
 • тъждествени преобразувания на изрази.
 • моделиране с уравнения;
 • решаване на линейни и модулни уравнения;
 • решаване на линейни неравенства;
 • Фигури и тела. Базови геометрични знания:
 • ъгли в триъгълник; успоредни прави;
 • еднакви триъгълници;
 • симетрали, ъглополовящи;
 • рабнобедрен и равностранен триъгълник;
 • правоъгълен триъгълник и правоъгълен триъгълник със специални ъгли. 
 • Елементи от вероятности и статистика:
 • представяне и разчитане на данни;
 • множества и операции с тях;
 • случайни събития с тях.
 • Логически знания и моделиране:
 • моделиране с изрази и линейни уравнения
 • отношения, работа с пропорции и елементи на статистиката.

Изпитът по математика след 7. клас се състои от два модула

 • Първи модул: 18 задачи – които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен и 2 задачи с намиране на отговор с времетраене 75 мин.
 • Втори модул: 3 задачи със свободен отговор, които трябва да бъдат описани и аргументири детайлно – времетраене – 90 мин.

В курса по математика за 7. клас в образователен център „Йота“:

 • се преговаря и надгражда материала, изучаван в предходните години на прогимназиалния етап;
 • обясняват и се пререшават базисни, основни алгебрични и геометрични задачи;
 • системно се решават тестове по формата на НВО през цялата учебна година, което поставя учениците “в режим“ на изпитна ситуация и дава възможност за умения и рутина за решаване на определен брой задачи за определено време;
 • работи се в посока четене с разбиране, умения за бърз прочит и концентрация;
 • използват се много на брой тестове, които съдържат методически отлично систематизирани задачи, като целта е текуща подготовка на учениците, както и адаптиране към формата на изпита.

С цел успешно представяне на НВО по математика в курса ще се работи за:

 • изграждане на техники за бързина и стратегически умения за решаване на задачи – в първи модул;
 • изграждане на умения за подробно, точно и аргументирано излагане на решения на текстови, геометрични задачи – във втори модул.

Групи

Предимството на уроците по математика за 7. клас в образователен център „Йота“ е в малките групи – до 10 ученици, което позволява да се проследи индивидуалният напредък на всеки. Учениците получават и учебни материали (дигитални и на хартия), които са част от програмата на курса.

Организация и формат на курса

УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА

Занятията са организирани веднъж седмично. Курсът започва първата учебна седмица 16 – 21 септември 2024 г. и приключва на 9 юни 202 г. Общо 34 занимания.

Всяко занимание се състои от два блока по 80 мин. /2 учебни часа по 40 мин./. Продължителността на целия урок е общо 3 астрономически часа, в които е включена 20-минутна почивка между двата блока.

Общ брой учебни часове за годината: 34 х 4 учебни часа = 136 учебни часа

ПОЧИВНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Септември 2024 – 06.09., 23.09.
Октомври 2024 – няма
Ноември 2024 – няма
Декември 2024 –от 24.12. до 31.12. вкл.
Януари 2025 –от 01.01. до 02.01. вкл.
Февруари 2025 – няма
Март 2025 –03.03.
Април 2025 –от 18.04. до 21.04. вкл.
Май 2025 –06.05.
Юни – няма

Място на провеждане

Курсът се провежда в образователен център „ЙОТА“, който се намира в Студентски град, срещу арката на Националната спортна академия „Васил Левски“, в близост до кв. Малинова долина, ж.к. „Младост 1“,  „Младост 2“, ж.к. Дианабад и кв. „Витоша“. В тихо междублоково пространство и на пешеходно разстояние от обръщалото на автобуси № 94, 102, 280 и 294.

Преподаватели

Учителят, водещ курса за учебната 2024/2025 година, е с дългогодишен опит в преподаването на математика в прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Притежава и дългогодишен опит в подготовката на ученици за НВО след 7. клас.

Погледът върху цялостната програма по математика от 5. до 12. клас, доброто познаване на държавните образователни стандарти и яснотата за очакваните резултати по предмета във всеки клас са в основата на структурата на програмата на курса за 6. клас, изготвена от преподавателя на образователен център „Йота“.

Цена на курса

Таксата на целогодишния курс по математика за 7. клас се внася на три /3/ равни вноски – всяка по 440 лв.

 • Първа вноска – до 10.10.2024 г.
 • Втора вноска – до 10.12.2024 г.
 • Трета вноска – до 10.03.2025 г.

В цената на курса влизат всички допълнителни материали (презентации, таблици, схеми, кратки видео уроци, тестови задачи и текстове), които са неделима част от обучението за постигане на високи резултати.

При желание за частен урок от страна на ученика заплащането е за всеки месец до 10 число.

 • Един урок седмично – 55 лв. 
 • Два урока седмично – 2 х 45 лв. = 90 лв.

Частните уроци с установено време за провеждане се заплащат в началото на всеки месец. При отмяна на частния урок (от страна на ученика) той не се заплаща, ако се случва за първи път, а за всеки следващ отменен учебен час ученикът дължи пълната сума за провеждането му. При отмяна от страна на учител урокът ще се проведе в удобно за ученика време в рамките на същия месец.

Документи и начин за плащане

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За записване в курса е необходимо да попълните и подпише следните документи:

 • Заявление за записване
 • Договор
 • Декларация за съгласие/несъгласие, че ученикът може да бъде заснеман по време на учебните дейности
 • Декларация за обработване на лични данни

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

 • Банка: Първа инвестиционна банка” АД

 • IBAN: BG41FINV91501017669359

 • BIC/ SWIFT COD: FINVBGSF

 • TитулярЙота 9” ЕООД, ЕИК 207229637

 • МОЛ: Ирина Стоилова Вангелова

 • ОснованиеИмето на детето и курс на обучение

scroll-top